Media

Ett stort medialt intresse finns för detta. Tv liksom olika tidningar önskar publicera detta. Men David har succesivt tackat nej till all form av medial medverkan. Då både debatt och fakta program har visat ett intresse så förstår man att det finns ett allmänt intresse över en sån här sak. Lokal tidningen allehanda media hade färdigställt ett stort reportage på tre helsidor + frontsida. Men David avböjde i sista sekund. Men säger att än har inte alla dörrar stängts.