Ett stort framsteg

Vill till en början berätta att vi har full rätt att publicera det som upprättas på denna sida.Med samtliga inblandade parters godkännande vill vi skribera att en människa kan förändra sig till det bättre. Vi har varit i kontakt med David ett antal gånger från 2010, Karolinska sjukhuset i Stockholm samt olika myndigheter så som kriminalvården med flera. I samband med att en person begår och döms för ett sexualbrott i Sverige, så erbjuds man att delta i en programverksamhet som heter ROS (relation och samlevnad) Ett program som har sitt ursprung från Kriminalvården i Kanada med ett mycket gott resultat att minska återfallen i brott av just sexualbrott. Metoden som kom till Sverige och korrigerades lite för att anpassa sig till dom Svenska förutsättningarna, har visat sig väldigt lyckosamt.Återfallen i brott minskar radikalt. Programverksamheten bedrivs av special utbildade psykologer/teraupefter i grupper om cirka fyra till sex intagna (på anstalt) eller i grupp på frivården om en period på sex månader, tre träffar i veckan varav en enskilt samtal, två i grupp.David säger sig väldigt tacksam för den tid i ROS programmet under sin anstaltstid på lite drygt ett år. Något han önskat fått erbjudande om tidigare.I samband med strafftiden 2008-2009 så kände David att det inte kändes 100% säkert. Han hade nu bestämt sig att han ville gå vidare med det här så felen inte skulle upprepas.I slutet av anstalts tiden tog David på eget initiativ kontakt med Karolinska Sjukhuset i Stockholm.Där han ganska snabbt fick kontakt med rätt personer i dessa frågor. I detta stadie bestämdes att då straffet är avklarat välkomnas han ner till mottagningen för sexualmedicin.Direkt efter avtjänat straff begav sig David raka vägen ner till Stockholm och Karolinska sjukhuset, till läkaren Cecilia Dehjne.

Ett stort antal tester av kroppens övriga kondition var tvungna att göras för att ens veta om kroppen klarar av den så kallade ”kemiska kastreringen” Provsvaren kom med positiva besked. David skulle om han själv känner att han vill genomföra detta trots vissa biverkningar och ökad risk för benskörhet med mera genom föra detta. Svaret från David var självklart JA! Ny tid bestämdes , ytterligare en resa från Norrland till Stockholm var nödvändigt. Den kemiska kastreringen genom medicinering av Androcur kom i gång under sen hösten 2009. Kring julen 2010 var medicinen i full verk med goda provsvar från lab.Detta har sedan dess bara rullat på med kontinuerliga besök på närvårdens lab mottagning för att fastställa medicineringen genom blodprov som skickas ner till karolinska Sjukhuset. Utöver blodproven måste en resa till Stockholm ske varje år för röntgen mätning av benskörhet, och skelettet. Själv säger David att denna medicinering är det bästa som hänt honom. Men han poängterar också att han är väldigt besviken på kriminalvården som inte tidigare nämt denna metod som ett frivilligt alternativ för en säkrare framtid för både han själv och hans vänners familjer.Nu är David helt säker på sin sak, han har nu även fått vissa erbjudanden om att rekomendera/föreläsa om denna medicinering för andra människor med liknande problematik.Det har nu gått fem år sedan David medicinerats och han framhäver än idag att detta är det bästa som hänt honom, och att han önskar att kriminalvården kan införa detta som ett friviliigt erbjudande till människor som känner sig osäkra och vill ta det säkra före det osäkra.Detta alternativ skulle rädda många många barn och förövare runt om i världen säger David som har fått förfrågningar från olika media som vill skriva om detta som en väldigt stor och positiv grej för att sprida budskapet vidare.David säger själv att det viktiga är inte en medial karusell utan att sprida budskapet till personerna som verkligen behöver den här hjälpen.På så sätt räddas fler barn, och mindre övergrepp kommer att äga rum.