Intyg och Kontroller

Intyg skrivs på begäran av ansvarig läkare.( se tidigare intyg här nedan) Och konturnerliga kontroller utföres genom blodprover från närsjukvården, som sänder ner samtliga provtagningar till Karolinska sjukhuset. Ytterligare grundligare kontroller med benmärgstäthets kontroller utföres hos Karolinska sjukhuset i Stockholm en gång per år.