Behandlings program ROS

ROS FAKTA Kriminalvården Hur arbetar Kriminalvården med sexualbrottsdömda? Erbjuds behandling Kriminalvården kan sedan många år tillbaka erbjuda sexualbrottsdömda behandling. Det behandlingsprogram som används i Sverige, och i många andra länder, är ROS (Relation och samlevnad). ROS, som kommer från Kanada, började användas på försök i svensk kriminalvård 2002 och 2006 blev behandlingsprogrammet fullt ackrediterat. Det är ett kognitivt program med såväl psykodynamiska som beteendeterapeutiska inslag. Att delta i ROS är frivilligt, vilket gäller alla behandlingsprogram i Kriminalvården. Kriminalvården har inte rätt att tvinga intagna att gå terapeutisk behandling eller tvinga intagna till så kallad kemisk kastrering (medicinsk behandling). Motivera till förändring och ansvarstagande Sexualbrottslingar överlag kan ha svårt att erkänna för sig själva vad de gjort sig skyldiga till och förnekelse är vanligt förekommande bland detta klientel. En stor del av arbetet med sexualbrottslingar går därför ut på att motivera till förändring och ansvarstagande. Det är viktigt att de som behandlar sexualbrottslingar visar empati.

Visar inte behandlaren förövaren empati är risken att förövaren till och med blir sämre av behandlingen. Men det innebär inte att man på något sätt ursäktar de brott som begåtts. Olika typer av sexualbrottslingar Det finns olika typer av sexualbrottslingar; våldtäktsmän, pedofiler och barnaförövare med flera. Återfallsrisken för dem varierar. Men generellt, för hela gruppen sexualbrottslingar, är återfallsrisken i allmänhet låg. Med behandling blir återfallsrisken ännu lägre. För en våldtäktsman är den allmänna risken för återfall hög till låg. För en barnaförövare, som i allmänhet har en normal sexuell inriktning mot vuxna, är återfallsrisken i allmänhet låg. En barnaförövare kan exempelvis vara en pappa eller annan nära anhörig till ett barn som vid upprepade tillfällen förgriper sig på ett barn. En fixerad pedofil har en tydlig preferens för barn i en viss ålder och har inga sexuella kontakter med vuxna. En fixerad pedofil lever i en förvrängd värld och kan inte förstå varför det räknas som olagligt att förgripa sig på barn. För en fixerad pedofil är återfallsrisken i allmänhet hög och dessa personer har oftast en allvarlig psykisk störning varför de flesta av dem blir sjukförklarade och dömda till rättspsykiatrisk vård. Särskilda anstalter Skogome är den av Kriminalvårdens anstalter som enbart tar emot intagna som dömts för sexualbrott. Sedan finns drygt en handfull anstalter med särskilda avdelningar för sexualbrottsdömda. Statistik fullföljda program Under 2010 fullföljde cirka 200 klienter ROS; 130 i anstalt och 70 i frivården.