Ett stort framsteg

måndag, januari 6th, 2014

Vill till en början berätta att vi har full rätt att publicera det som upprättas på denna sida.Med samtliga inblandade parters godkännande vill vi skribera att en människa kan förändra sig till det bättre. Vi har varit i kontakt med David ett antal gånger från 2010, Karolinska sjukhuset i Stockholm samt olika myndigheter så som kriminalvården med flera. I samband med att en person begår och döms för ett sexualbrott i Sverige, så erbjuds man att delta i en programverksamhet som heter ROS (relation och samlevnad) Ett program som har sitt ursprung från Kriminalvården i Kanada med ett mycket gott resultat att minska återfallen i brott av just sexualbrott. Metoden som kom till Sverige och korrigerades lite för att anpassa sig till dom Svenska förutsättningarna, har visat sig väldigt lyckosamt.Återfallen i brott minskar radikalt. Programverksamheten bedrivs av special utbildade psykologer/teraupefter i grupper om cirka fyra till sex intagna (på anstalt) eller i grupp på frivården om en period på sex månader, tre träffar i veckan varav en enskilt samtal, två i grupp.David säger sig väldigt tacksam för den tid i ROS programmet under sin anstaltstid på lite drygt ett år. Något han önskat fått erbjudande om tidigare.I samband med strafftiden 2008-2009 så kände David att det inte kändes 100% säkert. Han hade nu bestämt sig att han ville gå vidare med det här så felen inte skulle upprepas.I slutet av anstalts tiden tog David på eget initiativ kontakt med Karolinska Sjukhuset i Stockholm.Där han ganska snabbt fick kontakt med rätt personer i dessa frågor. I detta stadie bestämdes att då straffet är avklarat välkomnas han ner till mottagningen för sexualmedicin.Direkt efter avtjänat straff begav sig David raka vägen ner till Stockholm och Karolinska sjukhuset, till läkaren Cecilia Dehjne.

Ett stort antal tester av kroppens övriga kondition var tvungna att göras för att ens veta om kroppen klarar av den så kallade ”kemiska kastreringen” Provsvaren kom med positiva besked. David skulle om han själv känner att han vill genomföra detta trots vissa biverkningar och ökad risk för benskörhet med mera genom föra detta. Svaret från David var självklart JA! Ny tid bestämdes , ytterligare en resa från Norrland till Stockholm var nödvändigt. Den kemiska kastreringen genom medicinering av Androcur kom i gång under sen hösten 2009. Kring julen 2010 var medicinen i full verk med goda provsvar från lab.Detta har sedan dess bara rullat på med kontinuerliga besök på närvårdens lab mottagning för att fastställa medicineringen genom blodprov som skickas ner till karolinska Sjukhuset. Utöver blodproven måste en resa till Stockholm ske varje år för röntgen mätning av benskörhet, och skelettet. Själv säger David att denna medicinering är det bästa som hänt honom. Men han poängterar också att han är väldigt besviken på kriminalvården som inte tidigare nämt denna metod som ett frivilligt alternativ för en säkrare framtid för både han själv och hans vänners familjer.Nu är David helt säker på sin sak, han har nu även fått vissa erbjudanden om att rekomendera/föreläsa om denna medicinering för andra människor med liknande problematik.Det har nu gått fem år sedan David medicinerats och han framhäver än idag att detta är det bästa som hänt honom, och att han önskar att kriminalvården kan införa detta som ett friviliigt erbjudande till människor som känner sig osäkra och vill ta det säkra före det osäkra.Detta alternativ skulle rädda många många barn och förövare runt om i världen säger David som har fått förfrågningar från olika media som vill skriva om detta som en väldigt stor och positiv grej för att sprida budskapet vidare.David säger själv att det viktiga är inte en medial karusell utan att sprida budskapet till personerna som verkligen behöver den här hjälpen.På så sätt räddas fler barn, och mindre övergrepp kommer att äga rum.

Frivillig kastrering / Intervju

måndag, januari 6th, 2014

Vi börjar samtalet med att upplysa om vilka vi är och vad vi önskar framhäva i ett medialt forum. Nämner även vissa källor som gjort det möjligt att komma i kontakt med dig genom i första hand mailkontakt för att sedan kunna få till ett tillstånd för den här intervjun.

R= Redaktionen

D= David

——————————-

 

R-  Hur mår du idag fem år efter villkorlig frigivning från anstalten?

D-  Tack jag mår bara bra jobbar och försöker hinna med att resa runt till vänner inrikes som utrikes.

R-  Låter som ett fridfull tillvaro.

R-  Vi har som du känner till varit i kontakt med din läkare på K.S Stockholm (karolinska sjukhuset) hon intygar och bekräftar det vi redan fått nys om, att du sedan 2009 är kemiskt kastrerad och kommer förbli så ett bra tag framöver är det rätt uppfattat av oss?

D-  Ja, det stämmer kommer jag ihåg rätt var det November 2009, och ja det kommer förbli så.

R-  Vad är det som gör att du känner dig så till freds med den här medicineringen?

D-  Enkelt, det som varit min problematik försvann liksom direkt medicineringen började verka, det var en inställnings tid på kanske en månad drygt innan det blev bra. Men så bra som det blev och fortfarande är och ska förbli trodde jag aldrig att det skulle kunna bli.

R-  Det måste kännas som en befrielse för dig att bli av med en sån här börda?

D-  Jag kan lova dig, det går i ord inte att beskriva, därför har jag valt att genom samråd med min läkare försöka sprida detta budskap (alternativ) till folk med samma problematik.            Folk som sitter häktade, på anstalter, samt även dom som kanske inte hunnit hamna där än.

R-  Låter ju som en enormt stor utmaning och mycket god gärning för alla. Hur har du tänkt dig att genomföra budskapet så det når till rätt kategori människor?

D-  Som jag nyss sa, så har jag kontakt med två stycken (kvinspar) Kriminalvårdsinspektörer på två olika anstalter samt en handläggare som arbetar på mottagningen på kumla anstalten, samt genom Cecilia min läkare, problemet är väl möjligheten att komma in på häktena. Där folk verkar vara mest hjälpsökande och ångestfyllda där det skulle kunna ha som störst genomslagskraft.

R-  Bekostar du den här medicineringen helt själv, förstår att det kostar en del?

D-  Ja från dag ett, och så kommer det förbli, går inte jämföra med något, kosta vad det vill. Problemet blir förstås för personerna som inte har den ekonomin, det ska jobbas på det med, målet är såklart att frivården/kriminalvården ska medverka till medicinering mot uppvisande av intyg och ha direkt kontakt med dom aktuella läkarna.

R-  Vi har varit i kontakt med Kriminalvården i Norrköping, där vi fått framföra tankar och fundering kring ”kemisk kastrering”, det vi förstår är att det inte är alldeles enkelt, att i en svensk domstol kan man inte bli dömd till ett straff som innehar ”kemisk kastrering” i straffpåföljden. Allt måste gå på den frivilliga vägen. Personen vi pratar med på kriminalvården Norrköping säger dock tydligt att det vore en jättebra idè att få in det som ett alternativ inom kriminalvården. Dock säger personen vi pratar med att alldeles för få personer känner till den här metoden om ”kemisk kastrering” Helt klart skulle man sänka offerantalen både vad gäller barn som vuxna. För varje person som väljer den här metoden så minskar ju offerantalen ute i landet. Det gör att i det stora hela önskar jag att inom en tre års period ska Kriminalvårdens utvecklingsgrupper vara pålästa och ha full insikt och kunskap i detta. För att erbjuda den här metoden som en frivillig åtgärd för dom som vill ha den där extra lilla säkerheten.

D-  Precis jag har genom lite mediala kontakter fått lite tips om olika sätt man gå tillväga på. Men viktigt är att i nuläget måste allt ske helt frivilligt på den aktuella personens initaitiv.

R-  Vi har hört att du redan fått folk att söka kliniken i Stockholm för att få bukt med sitt problem genom denna metod.

D-  Ja det stämmer har några som anonymt tagit kontakt med mig som jag egentligen bara länkat vidare, med gott resultat.

R-  Du har i tidigare utlåtande sagt dig vara besviken på kriminalvården, stämmer det?

D-  Alltså besviken, ja det kan man säga på det sättet att ordet kriminalvården står för delvis VÅRDEN, men tycker inte fullt ut att det stämmer, visst finns det en viss form av behandlingsprogram för olika typer av brottslighet/problematik. Men tror att har man en problematik/sjukdom så kan man inte genom psykolog prata bort det. Ligger du sjuk i en sjukdom så ringer man läkaren och medicinerar, inte ringer man en psykolog eller spå tant som ska trolla bort ”felet/problemet”.

R-  När du säger det så känns det lite som självklart, men att få personerna att själv komma med insikt i sitt eget problem är enligt läkarna det som oftast är största motståndet.

D-  Ja det tror jag med, och det var även mitt problem väldigt länge, hade jag vid mitt första felsteg fått reda på att det här alternativet fanns så kan jag med säkerhet säga att då hade det inte begåtts fler misstag. Men kriminalvården nämde inte ens denna varriant , för dom vill leverera goda statistiska resultat från sina egna programverksamheter på anstalterna runt om i landet. Framförallt vill man ha goda siffror på programverksamheten ROS (ett utvecklat sexualbrotts program som härstammar från Kanada med väldigt goda resultat, som reducerar återfallsrisker)

R-  Men du har även gått igenom den programverksamheten eller hur?

D-  Japp det gjorde jag under en sju månaders period, som bestod av två gruppträffar i veckan och ett enskilt samtal i veckan. Ett mycket bra program som är stenhårt inriktat på att minska risken för återfall av sexualbrott i allmänhet.

R-  Men du kände dig inte nöjd och säker med det?

D-  Nej! Kan på ren svenska säga att det kändes bra, men absolut inte som nån garanti på att det aldrig mer skulle hända. Därför valde jag att direkt efter V.F (villkorlig frigivning) att söka upp Karolinska sjukhuset i Stockholm och min läkare som då blev Cecilia Dehijne. Henne hade jag redan fått kontakt med genom tips av ett besök på häktet i Uppsala, så redan då hade jag bestämt mig då jag läst igenom fakta kring ”kemisk kastrering” Fanns inga alternativ.

R-  Hur lång tid var du totalt på anstalten i Göteborg?

D-  Från april 2008 till juni 2009 dvs 14 månader. Sen hem för att avsluta straffet i hemmet med fotboja och börja arbeta direkt.

R-  Skönt att ha den möjligheten att ha ett jobb direkt i anslutning till avtjänat straff det är det inte alla som har enligt uppgift från kriminalvården Norrköping. Men du hade några jobb att välja på enligt uppgifter så där får vi säga att du hade det förspänt.

D-  Ja tack och lov, jobbet har varit en stor del av min räddning, och ja det stämmer kunde välja mellan tre olika men valde lite genom praktiska själ samt så klart, det man trivdes bäst med innan strafftiden. Men att gå tillbaka till bilförsäljare på en bilfirma i Stockholm var länge lockande, något jag trivdes bra med. Så där har jag lite funderingar än idag om det skulle vara värt att testa på nått år igen.

R-  Du har fått en del förfrågningar genom olika former av media, bla olika kända tv program som vill både träffa dig och ha dig med i olika former av live sändningar, men du har vänligt men tydligt avstyrt varför?

D-  Ja det stämmer man kan säga att från 2010 har det varit en spridd bunt media förfrågningar som hör av sig med jämna mellanrum, men har aldrig riktigt känt mig intresserad. Dock så skrev Allehanda ihop en stor grej som precis skulle gå i tryck , men jag valde den gången att pausa, men som jag tidigare sagt, kan nog tänka mig nått längre fram, samma sak sa jag när båda kvällstidningarna hör av sig, så hur trevliga och vänliga dom än låter , och erbjuder det ena efter det andra så väljer jag att tacka nej tillsvidare. Får se vad tiden utvisar.

R-  Okej hoppas du nån gång väljer att träda fram med den här kunskapen och erfarenheten du besitter, du skulle utan tveka göra många goda gärningar med det.

R-  Avslutningsvis, önskar vi dig stort lycka till med spridningen och arbetet kring detta budskap och hoppas du får slagkraft inom kriminalvården för att minska sexualbrotten i vårt land.

D-  Tack så mycket jag har en planerad resa till Karolinska i Stockholm i Januari. Såklart ska jag göra det jag förmår. Det är jag skyldig.

R-  Tack för att du tog dig tid.

D-  Tack själv.

Intyg och Kontroller

måndag, januari 6th, 2014

Intyg skrivs på begäran av ansvarig läkare.( se tidigare intyg här nedan) Och konturnerliga kontroller utföres genom blodprover från närsjukvården, som sänder ner samtliga provtagningar till Karolinska sjukhuset. Ytterligare grundligare kontroller med benmärgstäthets kontroller utföres hos Karolinska sjukhuset i Stockholm en gång per år.

Läkarens egna ord

måndag, januari 6th, 2014

Text kommer snart..

Behandlings program ROS

måndag, januari 6th, 2014

ROS FAKTA Kriminalvården Hur arbetar Kriminalvården med sexualbrottsdömda? Erbjuds behandling Kriminalvården kan sedan många år tillbaka erbjuda sexualbrottsdömda behandling. Det behandlingsprogram som används i Sverige, och i många andra länder, är ROS (Relation och samlevnad). ROS, som kommer från Kanada, började användas på försök i svensk kriminalvård 2002 och 2006 blev behandlingsprogrammet fullt ackrediterat. Det är ett kognitivt program med såväl psykodynamiska som beteendeterapeutiska inslag. Att delta i ROS är frivilligt, vilket gäller alla behandlingsprogram i Kriminalvården. Kriminalvården har inte rätt att tvinga intagna att gå terapeutisk behandling eller tvinga intagna till så kallad kemisk kastrering (medicinsk behandling). Motivera till förändring och ansvarstagande Sexualbrottslingar överlag kan ha svårt att erkänna för sig själva vad de gjort sig skyldiga till och förnekelse är vanligt förekommande bland detta klientel. En stor del av arbetet med sexualbrottslingar går därför ut på att motivera till förändring och ansvarstagande. Det är viktigt att de som behandlar sexualbrottslingar visar empati.

Visar inte behandlaren förövaren empati är risken att förövaren till och med blir sämre av behandlingen. Men det innebär inte att man på något sätt ursäktar de brott som begåtts. Olika typer av sexualbrottslingar Det finns olika typer av sexualbrottslingar; våldtäktsmän, pedofiler och barnaförövare med flera. Återfallsrisken för dem varierar. Men generellt, för hela gruppen sexualbrottslingar, är återfallsrisken i allmänhet låg. Med behandling blir återfallsrisken ännu lägre. För en våldtäktsman är den allmänna risken för återfall hög till låg. För en barnaförövare, som i allmänhet har en normal sexuell inriktning mot vuxna, är återfallsrisken i allmänhet låg. En barnaförövare kan exempelvis vara en pappa eller annan nära anhörig till ett barn som vid upprepade tillfällen förgriper sig på ett barn. En fixerad pedofil har en tydlig preferens för barn i en viss ålder och har inga sexuella kontakter med vuxna. En fixerad pedofil lever i en förvrängd värld och kan inte förstå varför det räknas som olagligt att förgripa sig på barn. För en fixerad pedofil är återfallsrisken i allmänhet hög och dessa personer har oftast en allvarlig psykisk störning varför de flesta av dem blir sjukförklarade och dömda till rättspsykiatrisk vård. Särskilda anstalter Skogome är den av Kriminalvårdens anstalter som enbart tar emot intagna som dömts för sexualbrott. Sedan finns drygt en handfull anstalter med särskilda avdelningar för sexualbrottsdömda. Statistik fullföljda program Under 2010 fullföljde cirka 200 klienter ROS; 130 i anstalt och 70 i frivården.

Kriminalvården

måndag, januari 6th, 2014

David har suttit på ett kort straff på några månader på den öppna anstalten viskan utanför Sundsvall endast 20 år gammal. Besöket på drygt ett år på säkerhetsanstalten Skogome i Göteborg blev något helt annat säger han. Anstalten Viskan beskriver David som ett stort vuxendagis.

Tyvär känns det så när man ser tillbaka på åren och jämför Skogome och Viskan. Det handlade mycket om lek och spel grillning fiske och bad. Grinden stod öppen dagligen. Där hade han önskat ett större ansvar och kunskap hos vårdarna för hjälp med att förebygga återfall i brott. På anstalten Skogome blev det ett mer påtagligt straff på alla sätt och vis. David beskriver anstaltstiden i Göteborg som en ända lång väckarklocka. Men säger att han upplever kriminalvårdens sätt att få internerna att medverka i det program som heter ROS som ett enda stort bluff och båg sätt. Programmet som ska vara helt frivilligt och ha en programtid på ca sex månader. Men det understryker han att det är det absolut inte ”mellan raderna” säger anstaltsledningen att genomgår du inte programmet ROS kommer du inte ut på utsluss. Med det menas att du får sitta hela strafftiden ut. Går du ROS programmet så har du chans på fotboja/halvvägshus/frigång/vårdvistelse vid god skötsamhet i den avslutande delen av straffet. Allt handlar om statestik säger David som haft många diskussioner med olika Kvinspar på olika anstalter runt om i landet. (Kriminal vårds inspektör) Där alla nekar om att det ska gå till på det sättet, alla väljer själv om dom känner sig mogna och mottagliga för det programmet som är ett rätt krävande program. Det är ett jättebra program säger David och rekommenderar det varmt för dem som själv vill genomgå det. Men att det inte ska gå till på det sätt som det gör ute på anstalterna. Klart alla säger JA om de får chans till att lämna anstalten tidigare.

Media

måndag, januari 6th, 2014

Ett stort medialt intresse finns för detta. Tv liksom olika tidningar önskar publicera detta. Men David har succesivt tackat nej till all form av medial medverkan. Då både debatt och fakta program har visat ett intresse så förstår man att det finns ett allmänt intresse över en sån här sak. Lokal tidningen allehanda media hade färdigställt ett stort reportage på tre helsidor + frontsida. Men David avböjde i sista sekund. Men säger att än har inte alla dörrar stängts.

Kontakta oss

måndag, januari 6th, 2014

För kontakt med redaktionen:

foredettapedofil@outlook.com

För kontakt med Karolinska Sjukhuset avd, sexualmedicin:

cecilia.dhejne@sll.se